GBW系列标准黏度液

上海京阁仪器设备有限公司是专业的GBW系列标准黏度液厂家,我们承诺提供的GBW系列标准黏度液样机品质保证,GBW系列标准黏度液样机均有现货,我们承诺为GBW系列标准黏度液样机使用问题提供技术支持保障。

  • 型号规格: GBW系列
  • 适用领域: 校准仪器和装置;评价方法......

GBW系列标准黏度液应用领域

校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他 。

保存条件

室温下密闭避光保存。

注意事项

GBW系列标准黏度液应在定值温度下使用,用过的标准粘度液不可倒回原瓶中。

特征形态:液态

分析方法:毛细管基准黏度计定值

产品规格:250mL/瓶

GBW系列标准黏度液量值信息

GBW(E)130200   2(mm 2/s)(20℃) 250mL/瓶

GBW(E)130201   5(mm 2/s)(20℃) 250mL/瓶

GBW(E)130202   10(mm 2/s)(20℃) 250mL/瓶

GBW(E)130203   20(mm 2/s)(20℃) 250mL/瓶

GBW(E)130204   50(mm 2/s)(20℃) 250mL/瓶

GBW(E)130205   100(mm 2/s)(20℃) 250mL/瓶

GBW(E)130206   200(mm 2/s)(20℃) 250mL/瓶

GBW(E)130207   500(mm 2/s)(20℃) 250mL/瓶

GBW(E)130208   1000(mm 2/s)(20℃) 250mL/瓶

GBW(E)130308   2000号,2000mm2/s(20℃) 250mL/瓶

GBW(E)130309   (5000号)5000mm2/s(20℃) 250mL/瓶

GBW(E)130310   (10000号)10000mm2/s(20℃) 250mL/瓶

GBW(E)130311   (20000号)20000mm2/s(20℃) 250mL/瓶

GBW(E)130312   (50000号)50000mm2/s(20℃) 250mL/瓶

GBW(E)130313   (100000号)100000mm2/s(20℃) 250mL/瓶

GBW13601   2(mm 2/s)(20℃) 250mL/瓶

GBW13602   5(mm 2/s)(20℃) 250mL/瓶

GBW13603   10(mm 2/s)(20℃) 250mL/瓶

GBW13604   20(mm 2/s)(20℃) 250mL/瓶

GBW13605   50(mm 2/s)(20℃) 250mL/瓶

GBW13606   100(mm 2/s)(20℃) 250mL/瓶

GBW13607   200(mm 2/s)(20℃) 250mL/瓶

GBW13608   500(mm 2/s)(20℃) 250mL/瓶

GBW13609   1000(mm 2/s)(20℃) 250mL/瓶

GBW13610   2000(mm 2/s)(20℃) 250mL/瓶

GBW13611   5000(mm 2/s)(20℃) 250mL/瓶

GBW13612   10000(mm 2/s)(20℃) 250mL/瓶

GBW13613   20000(mm 2/s)(20℃) 250mL/瓶

GBW13614   50000(mm 2/s)(20℃) 250mL/瓶

GBW13615   100000(mm 2/s)(20℃) 250mL/瓶

BW2050 37℃   8mm2/s 8ml/支

GBW(E)130251 37℃   1.5mm2/s 8ml/支

GBW(E)130252 37℃   3mm2/s 8ml/支

GBW(E)130253 37℃   5mm2/s 8ml/支

GBW(E)130254 37℃   10mm2/s 8ml/支

GBW(E)130255 37℃   20mm2/s 8ml/支

GBW(E)130256 37℃   30mm2/s 8ml/支


18018668538